Laterale elleboog tendinopathie (syn. tennisarm/elleboog, laterale epicondilitis, tendinopathie van de polsextensoren)

Er bestaan pijnklachten bij belasting in de pees aan de buitenzijde van de elleboog vooral bij: knijpen, optillen van een stoel, schroeven indraaien en langdurig muisgebruik. Maar bij 5% van de gevallen is tennis de oorzaak van de klachten. Langdurig beeldschermwerk waarbij de hand gespannen boven de muis wordt gehouden is de meest voorkomende oorzaak.

De benamingen teniselleboog en golfelleboog zijn geheel onjuist. Toptennisers hebben wanneer ze pijn in de elleboog hebben bijna altijd pijn aan de binnenzijde en topgolfers aan de buitenzijde van de elleboog, precies andersom dus!

De pijnklachten ontstaan doordat de pees in een periode van een aantal weken is overbelast. Maar de klachten kunnen ook ontstaan door jarenlange onderbelasting waardoor de pees verzwakt en er kleine scheurtjes in de pees ontstaan. Dit heet degeneratie. 

De pijnklachten (en scheurtjes in de pees) kunnen effectief worden behandeld met relatieve rust en een gericht oefenprogramma voor spierversterking, spierverlenging en het aanleren van een goed ellebooggebruik.

Onderstaande oefeningen moeten voor een periode van 12 weken gedaan worden.

Oefening 1.      Wrist drop

Leg de onderarm op de tafel met de pols omhoog met een ontspannen hand. Laat nu in 3 tellen de pols/hand rustig naar beneden zakker. Let erop dat de middelste knokkel ter hoogte van het midden van de pols blijft. Dit heet de neutrale pols positie. Laat de pols van de pijnlijke elleboog alleen naar beneden zakken, dus niet omhoog. Help met de andere hand de pols weer omhoog. De oefening kan opgebouwd worden door met de pols zowel omlaag als omhoog te gaan. Als dit lukt met slechts lichte pijnklachten in de 3e serie dan kan er een gewicht van 1kg worden gebruikt. Het gewicht kan op geleide van de pijnklachten worden opgebouwd.

Oefening 2.      Rekken van de polsextensoren

Laat de pijnlijke arm langs het lichaam hangen. Pak de pols van de pijnlijke elleboog beet en trek deze omhoog terwijl de elleboog naar buiten draait. Hou dit 10 seconde aan.

Doe deze oefening minimaal 4 keer per dag.

Oefening 3.      Exorotatie

Maak een dynabend vast aan de deurknop. Houd de elleboog goed in de zij en trek de dynabend naar buiten. Zorg ervoor dat de pols ook aan het einde van de beweging goed in het verlengde van de onderarm blijft. De pols beweegt dus niet, alleen de onderarm draait naar buiten.

Doe deze oefening 1 à`2 keer per dag, 3 series van 15 herhalingen.

 

Te doen door de behandelend therapeut:

Controleren op entrapment van de n.radialis, corpus liberus, trauma van het ulnaire collaterale ligament, ruptuur van de pees of cervicale disfunctie.

Aanleren van de neutrale pols positie.

Controleren van verhouding tussen de kracht van de polsextensoren en polsflexoren.

Diepe dwarse fricties op de extensorenpees(en).